• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 135545
    Odwiedzin dzisiaj: 34

Pracownia naukowa

 

ZARZĄDZENIE Nr 26/2017

 

Dyrektora Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

 

z dnia 21 listopada 2017 r.

 

 

 

 

dot: udostępnienie Pracowni naukowej i wprowadzenie regulaminu pracowni naukowej Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

 

 

 

Z dniem 1 grudnia 2017 r. zostaje udostępniona dla pracowników muzeum Pracownia naukowa.

 

Sposób korzystania ze zbiorów pracowni został określony w regulaminie pracowni naukowej Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

 

Traci moc zarządzenie Nr 22/2017 dotyczące godzin korzystania
z pracowni.

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od 1 grudnia 2017 r.

 

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2020
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce