• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 544907
    Odwiedzin dzisiaj: 107

IV KONKURS NA NAJBRZYDSZĄ MARZANNĘ

Regulamin IV Konkursu na najbrzydszą marzannę

I. Organizator.

Muzeum Regionalne w Bełchatowie,
ul. Rodziny Hellwigów 11,
97-400 Bełchatów

tel. 44 633 11 33
www.muzeum.belchatow.pl

II. Cel konkursu.

- zainteresowanie dzieci tradycją ludową,
- podtrzymanie i nawiązanie do tradycji i obrzędów,
- zaprezentowanie talentów artystycznych i pobudzenie wyobraźni plastycznej,
   technicznej, manualnej,
- rozbudzanie wyobraźni i twórczej aktywności wśród dzieci,
- konfrontacja osiągnięć artystycznych,
- popularyzowanie twórczości artystycznej wśród dzieci.

III. Przedmiot, technika i forma pracy.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie kukły marzanny symbolizującej odchodzącą zimę oraz choroby i zmartwienia nękające ludzi w okresie zimowym.  

Prace winny nawiązywać do tradycji ludowej i zmiany pór roku – odejścia zimy i nadejścia wiosny. Elementy zdobnicze mogą symbolizować czasy współczesne.

Poszczególne elementy kukły muszą być odpowiednio i stabilnie połączone w celu uniknięcia rozpadu pracy podczas prezentacji.

Kukła powinna mieć minimum 1 metr wysokości.
Korpus marzanny powinien być wykonany z siana lub słomy, wsparty na drążku.

Kukła przedstawiająca marzannę musi być wykonana tylko z naturalnych materiałów (np. słoma, siano, drewno, papier, naturalne tkaniny, sznurek bawełniany lub z włókien lnianych lub konopnych itp.). Niedopuszczalne jest użycie elementów plastikowych bądź metalowych.

IV. Czas trwania.

Kukły należy dostarczyć osobiście do siedziby Muzeum, ul. Rodziny Hellwigów 11,
97-400 Bełchatów, do dnia 18 marca 2024 r., do godz. 12.00. Tego dnia nastąpi też rozstrzygnięcie konkursu.

Każda przyniesiona Marzanna musi posiadać metryczkę:
- nazwa, opis jej cech charakterystycznych,
- nazwa i adres przedszkola lub szkoły, klasy czy grupy, (wiek uczestników), nazwisko opiekuna,  
tel. kontaktowy.

V. Uczestnicy.
 
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu miasta Bełchatowa. Grupa przedszkolna lub klasa może dostarczyć tylko jedną Marzannę.

2. Przyjmowane będą tylko prace zbiorowe.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wskazanych w metryczce Marzanny) na cele konkursu oraz na publikację na stronach internetowych oraz na fanpage’u Muzeum oraz Urzędu Miasta.

4. Uczestnicy zrzekają się praw autorskich do wykonywanej pracy i tym samym wyrażają zgodę na publikację pracy do konkursu.

5. Prace konkursowe nie przechodzą na własność Organizatora.
Prosimy o ich odbiór po wręczeniu nagród.

VI. Kryteria oceny.

I kategoria – przedszkola, grupy do 5-latków,
II kategoria – przedszkola grupy 6-latków oraz klasy 0 w szkołach podstawowych,
III kategoria – szkoły podstawowe klasy 1- 3.

Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.

VIII. Ocenie będzie podlegać:

- zgodność pracy z tematem konkursu,
- pomysłowość,
- estetyka pracy,
- walory artystyczne.

IX. Na laureatów konkursu czekają nagrody i wyróżnienia. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 21 marca 2024 r., o godz. 10.00,
w siedzibie Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, ul. Rodziny Hellwigów 11, 97-400 Bełchatów,
tel. 44 633 11 33. Dodatkowych informacji udziela Magdalena Marciniak-Darda.

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce