• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 477968
    Odwiedzin dzisiaj: 178

Uwaga! Nabór pracownika do działu merytorycznego w Muzeum Regionalnym

  • Zdjęcie-smiling-asian-businessman-shaking-partners-hand_(copy).jpg

Nabór pracownika do działu merytorycznego w Muzeum Regionalnym
w Bełchatowie od 1 stycznia 2023 r.


    1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe - kierunek historia,
- podstawowa  znajomość  języka angielskiego,
- dobra znajomość obsługi  komputera,
- dyspozycyjność w weekendy,
- mile widziane doświadczenie,
- dobra organizacja pracy.


    2. Zakres zadań:
- pozyskiwanie  muzealiów do zbiorów,
- dbanie o muzealia,
- prowadzenie kart muzealiów,
- nadzór merytoryczny nad obiektami na wystawach,
- udział w pracach związanych z realizacją wystaw czasowych,
- oprowadzanie zwiedzających,
- prowadzenie lekcji edukacyjnych.


        3. Warunki pracy:
- rodzaj umowy – umowa o pracę,
- wymiar czasu pracy – pełny etat,
- miejsce pracy – Muzeum Regionalne w Bełchatowie,  ul. Rodziny Hellwigów 11,
- godziny pracy – wg harmonogramu (również w niedziele, święta).


       4. Wymagane dokumenty:
- cv,
- list motywacyjny,
- kopia dokumentu poświadczających wykształcenie i kwalifikacje,
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych naboru prowadzonych przez Muzeum Regionalne
w Bełchatowie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja  2018 r.o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

     5. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Muzeum Regionalne w Bełchatowie, ul. Rodziny Hellwigów 11, 97-400 Bełchatów, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: muzeum@muzeum-belchatow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 21.12.2022 r. z adnotacją „Oferta na stanowisko pracy”.


O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci będą powiadamiani telefonicznie.
Informacje o wyborze kandydata będzie udzielona telefonicznie.


Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.


Nr telefonu 44 633 11 33

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2023
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce