• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 48432
    Odwiedzin dzisiaj: 19

Lekcje muzealne

 

 OFERTA EDUKACYJNA
MUZEUM REGIONALNEGO W BEŁCHATOWIE 
 Oferta ważna od 18 września 2017 r.

SPOTKANIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

1. Muzealne abecadło.
Co to jest muzeum, zabytek, wystawa? Przedszkolaki dowiedzą się tego w ramach pierwszego z cyklu proponowanych przez nas spotkań dla najmłodszych. Lekcję kończą zajęcia plastyczne.
Prowadzący: Alicja Czechowska                         '45 min.

2. Barwy miasta Bełchatowa.
Podczas zajęć uczestnicy poznają legendę o powstaniu Bełchatowa, barwy miasta oraz herb.
Lekcję kończą zajęcia plastyczne.                                           
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda            '45 min.

3. Archeobajka.***
Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników w tajemniczy i ciekawy świat odkryć archeologicznych. Zajęcia są połączeniem barwnej prezentacji multimedialnej z warsztatami plastycznymi, podczas których dzieci wykonają ozdoby wzorowane na starożytnych odkryciach archeologicznych.      
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda   '45 min.

4. W dawnym dworku.
Opowieść o mieszkańcach szlacheckiego dworku. Uczniowie poznają dworskie obyczaje oraz dawne przedmioty codziennego użytku. Na zakończenie zajęć  - praca plastyczna.
Prowadzący: Alicja Czechowska               '45 min.

5. Świat pełen barw.                                                              
Podczas zajęć uczestnicy poznają zasady mieszania się i powstawania barw. Dowiedzą się jakie kolory są „zimne”, a jakie „ciepłe”, które kolory są podstawowe, a które uzupełniają się w kole barw. Lekcja połączona z pracami plastycznymi.                                                            
Prowadzący: Alicja Czechowska               '45 min.


LEKCJE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWYCH  KL. 0 – III
Lekcje 1-5 z oferty dla przedszkolaków oraz:
 
1. Tradycyjne zabawki ludowe. ***
Zajęcia warsztatowe. Podczas zajęć uczestnicy wykonają zabawki wzorowane na ludowych. Powstaną „kurki dziobiące ziarno”i „furczka”. Własnoręcznie stworzone przedmioty zabiorą do domu.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda                                                                                      '60-90 min.

2. Poznajemy tradycyjną sztukę zdobniczą.***
Podczas lekcji dzieci zapoznają się z dawnymi technikami zdobnictwa wnętrza ludowego, takimi jak malowanie ścian, sprzętów domowych itp. Uczestnicy spotkania dowiedzą się również jak wygląda pająk wieszany u sufitu, dlaczego dawniej na podłogach usypywano wzory z piasku oraz jak wyglądają wycinanki z różnych regionów Polski. Druga część zajęć to warsztaty, podczas których powstaną wycinanki, malowane papierowe talerze oraz pająk – praca zespołowa.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda                    '60-90 min.


LEKCJE DLA UCZNIÓW  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. IV – VII
Lekcje 1-2 z oferty dla uczniów kl. 0-III oraz:


1. Historia Bełchatowa na starych fotografiach.
Podczas lekcji przedstawiona zostanie historia miasta ilustrowana archiwalnymi fotografiami.
Nie zabraknie zabaw związanych z historią Bełchatowa, np. układania puzzli czy krzyżówek.
Prowadzący: Cezary Bukowiec         '45 min.

2. Poznajemy herby.
Podczas zajęć uczniowie poznają historię powstawania herbu jako znaku rozpoznawczo-bojowego, wyróżnika stanu rycerskiego, a następnie szlacheckiego. Dowiedzą się z jakich elementów powinien składać się prawidłowo ustalony herb i kto lub co może ów herb posiadać. Poznają przykłady herbów związanych
z Bełchatowem. Prezentacja multimedialna z pogadanką oraz chwila rozrywki na koniec – tworzenie własnego herbu.
Prowadzący: Cezary Bukowiec         '45 min.

3. Zaginiony świat – o Żydach w Bełchatowie.
Są to zajęcia, podczas których przedstawiona zostanie historia i losy bełchatowskiej społeczności żydowskiej. Uczniowie zostaną również zapoznani z pojęciami związanymi z religią i kulturą żydowską.
Prowadzący: Cezary Bukowiec          '60 min.

4. Spacerkiem po Bełchatowie. 

W trakcie pieszej wycieczki po Bełchatowie, uczestnicy zapoznają się z wybranymi zagadnieniami z historii miasta, ilustrowanymi przykładami z bełchatowskiej architektury.

Prowadzący: Marcin Uss           '60 min.


5. Życie codzienne w szlacheckim dworku.
Opowieść o życiu w szlacheckim dworku. Uczniowie poznają dworskie obyczaje oraz dawne przedmioty codziennego użytku.
Prowadzący:Cezary Bukowiec                      '45 min.

6. Kartonowy świat.***

Zajęcia te są warsztatowym ABC modelarstwa kartonowego. Podczas trzech sptkań uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego zaginania, wycinania i klejenia kartonu oraz zastosują je w praktyce, wykonując kartonowy model pojazdu.
Prowadzący: Rafał Jędrzejczak                 '60-90 min.

7. Historia Polski na przykładzie wybranych obrazów Jana Matejki – Kościuszko pod Racławicami.

Słynna, otoczona legendą bitwa stoczona 4 kwietnia 1794 roku, była pierwszym starciem oddziału Tadeusza Kościuszki z wojskami nieprzyjacielskimi. Jakie postacie historyczne utrwalił w swym dziele malarz? Dlaczego „nie ubrał Kościuszki w sukmanę”? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczestnicy zajęć.
Prowadzący: Marcin Uss           '45 min.                        

                                                                                        
8. Młody numizmatyk.                                                                                                                                                                              
Podczas zajęć uczestnicy zaznajomią się z podstawowymi pojęciami dotyczą historii pieniądza  i kolekcjonowania numizmatów.
Prowadzący: Marcin Uss             '45 min.

9. Muzealni detektywi. **

Muzealna gra mająca na celu zapoznać uczestników zajęć ze stałą ekspozycją oraz historią mieszkańców dworu – siedziby muzeum. Uczestnicy gry pracują w zespołach rozwiązując różnorodne historyczne łamigłówki.                                      
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda                                              '60 min.


                      

LEKCJE DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Lekcje 1-9 z oferty dla uczniów kl. IV - VII oraz:


1. Barwa i broń.*
Dlaczego mundur jest zielony i czy zawsze taki był? Co to jest i kiedy wymyślono moro?  Jak zmieniało się wyposażenie i uzbrojenie żołnierza? To tylko nieliczne z wielu nurtujących pytań, na które uzyskają odpowiedzi uczestnicy zajęć.
Prowadzący: Rafał Jędrzejczak                         '45 min.

2. Bełchatów – miasto trzech religii.
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z głównymi założeniami religii, których wyznawcy zamieszkiwali Bełchatów przed II wojną światową oraz z bełchatowskimi obiektami kultu religijnego. Lekcja realizowana w czasie dwóch spotkań.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda          2x'45 min.

* lekcje prowadzone również poza siedzibą muzeum
** maksymalna liczba uczestników podczas zajęć - 20 osób
*** zajęcia warsztatowe

Wzięcie udziału dziecka w zajęciach jest równoznaczne ze zgodą rodzica/opiekuna
na wykorzystywanie wizerunku dziecka przez Muzeum Regionalne w Bełchatowie w celach promocji i informowania o działalności Muzeum bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu obecnie jak i w przyszłości. Uprawnienie do wykorzystania wizerunku obejmuje w szczególności zamieszczanie zdjęcia na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, na profilu Facebook, na ulotkach, plakatach i zaproszeniach oraz innych drukowanych formach promocji
i informowania o działalności  Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.
Upoważnienie zostaje udzielone bezterminowo. Upoważnienie nie jest ograniczone terytorialnie tzn. odnosi się/ jest skuteczne zarówno do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza  nim.

UWAGA!

• Lekcje realizowane są od  poniedziałku do piątku.
• Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie zainteresowanych grup (przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem) u osób prowadzących zajęcia - telefonicznie (44 633 11 33), bądź osobiście
w sekretariacie muzeum.
Konieczność wystawienia faktury lub chęć płatności przelewem – prosimy zgłaszać
w momencie ustalenia terminu lekcji.
• Grupa nie powinna przekraczać 20 osób.
• 1. Lekcja muzealna prowadzona w muzeum - 2,00 zł od uczestnika.
2. Lekcja muzealna  prowadzona poza siedzibą muzeum  - 2,50 zł od uczestnika  + koszt dojazdu, liczony według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z roku 2002, Dz.U. nr 27, poz. 271, ost. zm.w Dz.U. z 2007 r. nr 201, poz. 1462.
3. Zajęcia warsztatowe ze stałej oferty edukacyjnej muzeum dla uczniów szkół z terenu powiatu bełchatowskiego – 3,00 zł. Dla uczniów szkół spoza terenu powiatu bełchatowskiego – 6,00 zł.
4. Zajęcia warsztatowe z oferty edukacyjnej okolicznościowej – cena ustalana odrębnie.
• Specjalna opłata „Historia za grosze” – (z rabatem 50% od obowiązujących cen), przysługuje posiadaczom „Bełchatowskiej Karty Rodziny za okazaniem karty oraz dokumentu tożsamości.


Zapraszamy!

 

Sporządziła: Magdalena Marciniak-Darda

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2018
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce