• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 104143
    Odwiedzin dzisiaj: 782

Lekcje muzealne

 

OFERTA EDUKACYJNA

 MUZEUM REGIONALNEGO W BEŁCHATOWIE

 

 

Oferta ważna od 4 marca 2019 r.

 

 

SPOTKANIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

  

1.Moja pierwsza wizyta w muzeum.

 Co to jest muzeum, zabytek, wystawa? Przedszkolaki dowiedzą się tego w ramach pierwszego
z cyklu proponowanych przez nas spotkań dla najmłodszych. Lekcję kończą zajęcia plastyczne.

 Prowadzący: Michał Tokarek '45 min.

 

2. Barwy miasta Bełchatowa.

 Podczas zajęć uczestnicy poznają legendę o powstaniu Bełchatowa, barwy miasta oraz herb.

 Lekcję kończą zajęcia plastyczne.

 Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda '45 min.

 

 

 

3. Mały archeolog. ***

 Celem lekcji jest wprowadzenie dzieci w tajemniczy i ciekawy świat pracy archeologa. Dzieci wcielą się w rolę archeologów i przeprowadzą mini – wykopaliska. Lekcję kończą zajęcia plastyczne.

 Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda

 

4. W dawnym dworku.

 Opowieść o mieszkańcach szlacheckiego dworku. Uczestnicy poznają dworskie obyczaje oraz dawne przedmioty codziennego użytku. Lekcję kończą zajęcia plastyczne.

 Prowadzący: Michał Tokarek '45 min.

 

 

5. Świat pełen barw.

 Podczas zajęć uczestnicy poznają zasady mieszania się i powstawania barw. Dowiedzą się jakie kolory są „zimne”, a jakie „ciepłe”, które kolory są podstawowe, a które uzupełniają się w kole barw. Lekcja połączona z pracami plastycznymi.

 Prowadzący: Marcin Uss '45 min.

 

 

 

LEKCJE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. I – IV

 

Lekcje 1-5 z oferty dla przedszkolaków oraz:

 

1. Tradycyjne zabawki ludowe. ***

 Zajęcia warsztatowe. Podczas zajęć uczestnicy wykonają zabawki wzorowane na ludowych. Powstaną „kurki dziobiące ziarno”i „gwizdawka” lub kulołapka.

 Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda '60-90 min.

 

2. Poznajemy tradycyjną sztukę zdobniczą.***

 Zajęcia warsztatowe. Podczas lekcji dzieci zapoznają się z dawnymi technikami zdobnictwa wnętrza ludowego, takimi jak malowanie ścian, sprzętów domowych itp. Druga część zajęć to warsztaty, podczas których powstaną wycinanki, malowane papierowe talerze oraz pająk – praca zespołowa.

 Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda '60-90 min.

 

3. Warsztaty tkackie.***

 Uczestnicy poznają technikę ręcznego tkania poprzez naukę prostych splotów tkackich. Uczą się tkania splotem płóciennym, wykorzystując „wątki”i „osnowy” zrobione ze sznurka i gałganków.

 Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda '60-90 min.

  

4. „Mój mały zamek”.*** Warsztaty modelarskiego ABC, podczas których uczestnicy wykonają makiety zamku z uwięzioną w wieży królewną i dzielnym rycerzem - wybawcą na białym koniu.
A to wszystko będzie w Waszych rękach!

 Prowadzący: Rafał Jędrzejczak '60-90 min.

 

5. Poznajemy herby.

 Podczas zajęć uczniowie poznają historię powstawania herbu jako znaku rozpoznawczo-bojowego, wyróżnika stanu rycerskiego, a następnie szlacheckiego. Dowiedzą się z jakich elementów powinien składać się prawidłowo ustalony herb i kto lub co może ów herb posiadać. Poznają przykłady herbów związanych z Bełchatowem. Prezentacja multimedialna z pogadanką oraz chwila rozrywki na koniec – tworzenie własnego herbu.

 Prowadzący: Cezary Bukowiec '45 min.

 

6. Skąd się wzięło nasze godło?

 Orzeł towarzyszy dziejom państwa i narodu polskiego już od ponad ośmiu stuleci jako: godło herbowe książąt dzielnicowych i królów z rodu Piastów,

 herb królów elekcyjnych, naczelny symbol Królestwa Polskiego i najważniejsze z godeł na czwórdzielnej tarczy herbowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, herb państwowy II i III Rzeczypospolitej.

 Prowadzący: Marcin Uss '45 min.

 

 

7. W szkole pradziadka.
Dzisiejsza klasa, kreda czy współczesny plan lekcji wyglądają zupełnie inaczej, niż te sprzed kilkudziesięciu lat. Jak zmieniła się szkoła na przestrzeni lat? Odpowiedź na to pytanie poznacie podczas zajęć, a pomoże w tym prezentacja multimedialna i eksponaty muzealne. Na zakończenie - wprawki kaligraficzne.

 Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda '60 min.

 

8. Wolna i Niepodległa 1918.
Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się jak doszło do utraty niepodległości, jak i kiedy próbowano ją odzyskać oraz komu zawdzięczamy ponowna wolność. W czasie zajęć uczestnicy wykonają proste zadania.

 Prowadzący: Rafał Jędrzejczak '45 min.

 

 

 

LEKCJE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. V– VIII

 Lekcje 1-8 z oferty dla klas I-IV oraz:

 

1. Historia Bełchatowa na starych fotografiach.

 Podczas lekcji przedstawiona zostanie historia miasta ilustrowana archiwalnymi fotografiami.

 Nie zabraknie zabaw związanych z historią Bełchatowa, np. układania puzzli czy krzyżówek.

 Prowadzący: Cezary Bukowiec '45 min.

 

 

2. Zaginiony świat – o Żydach w Bełchatowie.

 Są to zajęcia, podczas których przedstawiona zostanie historia i losy bełchatowskiej społeczności żydowskiej. Uczniowie zostaną również zapoznani z pojęciami związanymi z religią i kulturą żydowską.

 Prowadzący: Cezary Bukowiec '60 min.

 

3. Spacerkiem po Bełchatowie.
W trakcie pieszej wycieczki po Bełchatowie, uczestnicy zapoznają się z wybranymi zagadnieniami z historii miasta, ilustrowanymi przykładami z bełchatowskiej architektury.
Prowadzący: Marcin Uss '60 min.

 

4. Życie codzienne w szlacheckim dworku.

 Uczniowie poznają dworskie obyczaje oraz dawne przedmioty codziennego użytku. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymają plan „Dworku Olszewskich” i zamienią się w architekta wnętrz, tworząc projekt umeblowania poszczególnych sal.

 Prowadzący: Cezary Bukowiec '45 min.

 

 

 

5. Historia Polski na przykładzie wybranych obrazów Jana Matejki – Kościuszko pod Racławicami.
Słynna, otoczona legendą bitwa stoczona 4 kwietnia 1794 roku, była pierwszym starciem oddziału Tadeusza Kościuszki z wojskami nieprzyjacielskimi. Jakie postacie historyczne utrwalił w swym dziele malarz? Dlaczego „nie ubrał Kościuszki w sukmanę”? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczestnicy zajęć.

 Prowadzący: Marcin Uss '45 min.

 

6. Muzealni detektywi. ***
Muzealna gra mająca na celu zapoznać uczestników zajęć ze stałą ekspozycją oraz historią mieszkańców dworu – siedziby muzeum. Uczestnicy gry pracują w zespołach rozwiązując różnorodne historyczne łamigłówki.

 Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda '60 min.

 

 

 

 

LEKCJE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

  Lekcje 1-6 z oferty dla uczniów kl. IV - VII oraz:

 

1. Barwa i broń.*
Dlaczego mundur jest zielony i czy zawsze taki był? Co to jest i kiedy wymyślono moro? Jak zmieniało się wyposażenie i uzbrojenie żołnierza? To tylko nieliczne z wielu nurtujących pytań, na które uzyskają odpowiedzi uczestnicy zajęć.

 Prowadzący: Rafał Jędrzejczak '45 min.

 

2. Bełchatów – miasto trzech religii.

 Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z głównymi założeniami religii, których wyznawcy zamieszkiwali Bełchatów przed II wojną światową oraz z bełchatowskimi obiektami kultu religijnego.

 Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda ‘70 min.

 

 

 

 

 

 

 

* lekcje prowadzone również poza siedzibą muzeum

 

** maksymalna liczba uczestników podczas zajęć - 20 osób

 

*** zajęcia warsztatowe

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, iż:

 

1. W związku z realizacją różnorodnych działań Muzeum Regionalnego w Bełchatowie możemy przetwarzać Państwa dane.

 

2. Administratorem danych osobowych zebranych od Państwa jest Muzeum Regionalne w Bełchatowie, z siedzibą ul. Rodziny Hellwigów 11, 97-400 Bełchatów, zwane dalej Muzeum.

 

3. Z inspektorem ochrony danych w Muzeum można się skontaktować mailowo: iod@muzeum-belchatow.pl. Pełna treść klauzuli na www.muzeum.belchatow.pl

 

 

 

Udział w zajęciach jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestników przez Muzeum Regionalne w Bełchatowie w celach informujących

 

o działaniach jednostki.

 

 

 UWAGA!

 


● Lekcje realizowane są od poniedziałku do piątku.
● Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie zainteresowanych grup (przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem) u osób prowadzących zajęcia - telefonicznie (44 633 11 33), bądź osobiście

 

w sekretariacie muzeum.
● Konieczność wystawienia faktury lub chęć płatności przelewem – prosimy zgłaszać w momencie ustalenia terminu lekcji.
● Grupa nie powinna przekraczać 20 osób.
● Lekcja muzealna prowadzona w muzeum - 2,00 zł od uczestnika.
● Lekcja muzealna prowadzona poza siedzibą muzeum - 2,50 zł od uczestnika + koszt dojazdu, liczony według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z roku 2002, Dz.U. nr 27, poz. 271, ost. zm.w Dz.U. z 2007 r. nr 201, poz. 1462.
● Zajęcia warsztatowe ze stałej oferty edukacyjnej Muzeum dla uczniów szkół z terenu powiatu bełchatowskiego – 3,00 zł. Dla uczniów szkół spoza terenu powiatu bełchatowskiego – 6,00 zł.
● Specjalna opłata „Historia za grosze” (z rabatem 50% od obowiązujących cen), przysługuje posiadaczom „Bełchatowskiej Karty Rodziny” za okazaniem karty oraz dokumentu tożsamości.

 

 

 

Zapraszamy!

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, iż:

 1. W związku z realizacją różnorodnych działań Muzeum Regionalnego w Bełchatowie możemy przetwarzać Państwa dane.

 2. Administratorem danych osobowych zebranych od Państwa jest Muzeum Regionalne w Bełchatowie, z siedzibą ul. Rodziny Hellwigów 11, 97-400 Bełchatów, zwane dalej Muzeum.

 3. Z inspektorem ochrony danych w Muzeum można się skontaktować mailowo: iod@muzeum-belchatow.pl. Pełna treść klauzuli na www.muzeum.belchatow.pl

 

Udział w zajęciach jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestników przez Muzeum Regionalne w Bełchatowie w celach informujących

 o działaniach jednostki.

 

UWAGA!

 
● Lekcje realizowane są od poniedziałku do piątku.
● Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie zainteresowanych grup (przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem) u osób prowadzących zajęcia - telefonicznie (44 633 11 33), bądź osobiście
w sekretariacie muzeum.
● Konieczność wystawienia faktury lub chęć płatności przelewem – prosimy zgłaszać w momencie ustalenia terminu lekcji.
● Grupa nie powinna przekraczać 20 osób.
● Lekcja muzealna prowadzona w muzeum - 2,00 zł od uczestnika.
● Lekcja muzealna prowadzona poza siedzibą muzeum - 2,50 zł od uczestnika + koszt dojazdu, liczony według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z roku 2002, Dz.U. nr 27, poz. 271, ost. zm.w Dz.U. z 2007 r. nr 201, poz. 1462.
● Zajęcia warsztatowe ze stałej oferty edukacyjnej Muzeum dla uczniów szkół z terenu powiatu bełchatowskiego – 3,00 zł. Dla uczniów szkół spoza terenu powiatu bełchatowskiego – 6,00 zł.
● Specjalna opłata „Historia za grosze” (z rabatem 50% od obowiązujących cen), przysługuje posiadaczom „Bełchatowskiej Karty Rodziny” za okazaniem karty oraz dokumentu tożsamości.

 

Zapraszamy!

 

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2019
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce