• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 17756
    Odwiedzin dzisiaj: 132

Lekcje muzealne

 

OFERTA EDUKACYJNA – BOŻE NARODZENIE 2017 r.

 

 Muzeum Regionalne w Bełchatowie zaprasza lekcje okolicznościowe związane ze świętami Bożego Narodzenia.
1. Cicha noc, święta noc.
Lekcja skierowana do najmłodszych. Podczas zajęć uczestnicy poznają najważniejsze symbole świąt Bożego Narodzenia. Na zakończenie uczestnicy wykonują prostą ozdobę na drzewko świąteczne.
Minimalny wiek uczestników: 4 lata
Prowadzące: Alicja Czechowska
Magdalena Marciniak-Darda

 2. Polskie świętowanie – Boże Narodzenie.

 Zwyczaje i obrzędy związane z okresem świątecznym Bożego Narodzenia. Całość została podzielona na części - krótką pogadankę o zwyczajach i obrzędach, oraz część warsztatową,
w czasie której uczestnicy wykonają prostą ozdobę świąteczną.

 Minimalny wiek uczestników: 10 lat
Prowadząca: Magdalena Marciniak-Darda

 

Prosimy o wcześniejsze umawianie zainteresowanych grup pod nr telefonu 44 633 11 33, bądź osobiście w sekretariacie muzeum do 8 grudnia 2017 roku.
Koszt: 3,00 zł/osoba, w cenę wliczone zostały niezbędne materiały Termin: 4-15 grudnia 2017 r. Zapraszamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA
MUZEUM REGIONALNEGO W BEŁCHATOWIE 
 Oferta ważna od 18 września 2017 r.

SPOTKANIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

1. Muzealne abecadło.
Co to jest muzeum, zabytek, wystawa? Przedszkolaki dowiedzą się tego w ramach pierwszego z cyklu proponowanych przez nas spotkań dla najmłodszych. Lekcję kończą zajęcia plastyczne.
Prowadzący: Alicja Czechowska                         '45 min.

2. Barwy miasta Bełchatowa.
Podczas zajęć uczestnicy poznają legendę o powstaniu Bełchatowa, barwy miasta oraz herb.
Lekcję kończą zajęcia plastyczne.                                           
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda            '45 min.

3. Archeobajka.***
Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników w tajemniczy i ciekawy świat odkryć archeologicznych. Zajęcia są połączeniem barwnej prezentacji multimedialnej z warsztatami plastycznymi, podczas których dzieci wykonają ozdoby wzorowane na starożytnych odkryciach archeologicznych.      
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda   '45 min.

4. W dawnym dworku.
Opowieść o mieszkańcach szlacheckiego dworku. Uczniowie poznają dworskie obyczaje oraz dawne przedmioty codziennego użytku. Na zakończenie zajęć  - praca plastyczna.
Prowadzący: Alicja Czechowska               '45 min.

5. Świat pełen barw.                                                              
Podczas zajęć uczestnicy poznają zasady mieszania się i powstawania barw. Dowiedzą się jakie kolory są „zimne”, a jakie „ciepłe”, które kolory są podstawowe, a które uzupełniają się w kole barw. Lekcja połączona z pracami plastycznymi.                                                            
Prowadzący: Alicja Czechowska               '45 min.


LEKCJE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWYCH  KL. 0 – III
Lekcje 1-5 z oferty dla przedszkolaków oraz:
 
1. Tradycyjne zabawki ludowe. ***
Zajęcia warsztatowe. Podczas zajęć uczestnicy wykonają zabawki wzorowane na ludowych. Powstaną „kurki dziobiące ziarno”i „furczka”. Własnoręcznie stworzone przedmioty zabiorą do domu.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda                                                                                      '60-90 min.

2. Poznajemy tradycyjną sztukę zdobniczą.***
Podczas lekcji dzieci zapoznają się z dawnymi technikami zdobnictwa wnętrza ludowego, takimi jak malowanie ścian, sprzętów domowych itp. Uczestnicy spotkania dowiedzą się również jak wygląda pająk wieszany u sufitu, dlaczego dawniej na podłogach usypywano wzory z piasku oraz jak wyglądają wycinanki z różnych regionów Polski. Druga część zajęć to warsztaty, podczas których powstaną wycinanki, malowane papierowe talerze oraz pająk – praca zespołowa.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda                    '60-90 min.


LEKCJE DLA UCZNIÓW  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. IV – VII
Lekcje 1-2 z oferty dla uczniów kl. 0-III oraz:


1. Historia Bełchatowa na starych fotografiach.
Podczas lekcji przedstawiona zostanie historia miasta ilustrowana archiwalnymi fotografiami.
Nie zabraknie zabaw związanych z historią Bełchatowa, np. układania puzzli czy krzyżówek.
Prowadzący: Cezary Bukowiec         '45 min.

2. Poznajemy herby.
Podczas zajęć uczniowie poznają historię powstawania herbu jako znaku rozpoznawczo-bojowego, wyróżnika stanu rycerskiego, a następnie szlacheckiego. Dowiedzą się z jakich elementów powinien składać się prawidłowo ustalony herb i kto lub co może ów herb posiadać. Poznają przykłady herbów związanych
z Bełchatowem. Prezentacja multimedialna z pogadanką oraz chwila rozrywki na koniec – tworzenie własnego herbu.
Prowadzący: Cezary Bukowiec         '45 min.

3. Zaginiony świat – o Żydach w Bełchatowie.
Są to zajęcia, podczas których przedstawiona zostanie historia i losy bełchatowskiej społeczności żydowskiej. Uczniowie zostaną również zapoznani z pojęciami związanymi z religią i kulturą żydowską.
Prowadzący: Cezary Bukowiec          '60 min.

4. Spacerkiem po Bełchatowie. 

W trakcie pieszej wycieczki po Bełchatowie, uczestnicy zapoznają się z wybranymi zagadnieniami z historii miasta, ilustrowanymi przykładami z bełchatowskiej architektury.

Prowadzący: Marcin Uss           '60 min.


5. Życie codzienne w szlacheckim dworku.
Opowieść o życiu w szlacheckim dworku. Uczniowie poznają dworskie obyczaje oraz dawne przedmioty codziennego użytku.
Prowadzący:Cezary Bukowiec                      '45 min.

6. Kartonowy świat.***

Zajęcia te są warsztatowym ABC modelarstwa kartonowego. Podczas trzech sptkań uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego zaginania, wycinania i klejenia kartonu oraz zastosują je w praktyce, wykonując kartonowy model pojazdu.
Prowadzący: Rafał Jędrzejczak                 '60-90 min.

7. Historia Polski na przykładzie wybranych obrazów Jana Matejki – Kościuszko pod Racławicami.

Słynna, otoczona legendą bitwa stoczona 4 kwietnia 1794 roku, była pierwszym starciem oddziału Tadeusza Kościuszki z wojskami nieprzyjacielskimi. Jakie postacie historyczne utrwalił w swym dziele malarz? Dlaczego „nie ubrał Kościuszki w sukmanę”? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczestnicy zajęć.
Prowadzący: Marcin Uss           '45 min.                        

                                                                                        
8. Młody numizmatyk.                                                                                                                                                                              
Podczas zajęć uczestnicy zaznajomią się z podstawowymi pojęciami dotyczą historii pieniądza  i kolekcjonowania numizmatów.
Prowadzący: Marcin Uss             '45 min.

9. Muzealni detektywi. **

Muzealna gra mająca na celu zapoznać uczestników zajęć ze stałą ekspozycją oraz historią mieszkańców dworu – siedziby muzeum. Uczestnicy gry pracują w zespołach rozwiązując różnorodne historyczne łamigłówki.                                      
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda                                              '60 min.


                      

LEKCJE DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Lekcje 1-9 z oferty dla uczniów kl. IV - VII oraz:


1. Barwa i broń.*
Dlaczego mundur jest zielony i czy zawsze taki był? Co to jest i kiedy wymyślono moro?  Jak zmieniało się wyposażenie i uzbrojenie żołnierza? To tylko nieliczne z wielu nurtujących pytań, na które uzyskają odpowiedzi uczestnicy zajęć.
Prowadzący: Rafał Jędrzejczak                         '45 min.

2. Bełchatów – miasto trzech religii.
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z głównymi założeniami religii, których wyznawcy zamieszkiwali Bełchatów przed II wojną światową oraz z bełchatowskimi obiektami kultu religijnego. Lekcja realizowana w czasie dwóch spotkań.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda          2x'45 min.

* lekcje prowadzone również poza siedzibą muzeum
** maksymalna liczba uczestników podczas zajęć - 20 osób
*** zajęcia warsztatowe

Wzięcie udziału dziecka w zajęciach jest równoznaczne ze zgodą rodzica/opiekuna
na wykorzystywanie wizerunku dziecka przez Muzeum Regionalne w Bełchatowie w celach promocji i informowania o działalności Muzeum bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu obecnie jak i w przyszłości. Uprawnienie do wykorzystania wizerunku obejmuje w szczególności zamieszczanie zdjęcia na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, na profilu Facebook, na ulotkach, plakatach i zaproszeniach oraz innych drukowanych formach promocji
i informowania o działalności  Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.
Upoważnienie zostaje udzielone bezterminowo. Upoważnienie nie jest ograniczone terytorialnie tzn. odnosi się/ jest skuteczne zarówno do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza  nim.

UWAGA!

• Lekcje realizowane są od  poniedziałku do piątku.
• Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie zainteresowanych grup (przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem) u osób prowadzących zajęcia - telefonicznie (44 633 11 33), bądź osobiście
w sekretariacie muzeum.
Konieczność wystawienia faktury lub chęć płatności przelewem – prosimy zgłaszać
w momencie ustalenia terminu lekcji.
• Grupa nie powinna przekraczać 20 osób.
• 1. Lekcja muzealna prowadzona w muzeum - 2,00 zł od uczestnika.
2. Lekcja muzealna  prowadzona poza siedzibą muzeum  - 2,50 zł od uczestnika  + koszt dojazdu, liczony według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z roku 2002, Dz.U. nr 27, poz. 271, ost. zm.w Dz.U. z 2007 r. nr 201, poz. 1462.
3. Zajęcia warsztatowe ze stałej oferty edukacyjnej muzeum dla uczniów szkół z terenu powiatu bełchatowskiego – 3,00 zł. Dla uczniów szkół spoza terenu powiatu bełchatowskiego – 6,00 zł.
4. Zajęcia warsztatowe z oferty edukacyjnej okolicznościowej – cena ustalana odrębnie.
• Specjalna opłata „Historia za grosze” – (z rabatem 50% od obowiązujących cen), przysługuje posiadaczom „Bełchatowskiej Karty Rodziny za okazaniem karty oraz dokumentu tożsamości.


Zapraszamy!

 

Sporządziła: Magdalena Marciniak-Darda

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2018
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce