• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 10857
    Odwiedzin dzisiaj: 106

Kultura plemion barbarzyńskich Polski Środkowej

 Barbarzyńcy

„Kultura plemion barbarzyńskich Polski środkowej w okresie wpływów rzymskich”

Serdecznie zapraszamy do Muzeum Regionalnego w Bełchatowie do zwiedzania wystawy prezentującej kulturę plemion barbarzyńskich Polski środkowej w I-V w. n.e. Głównym celem autorów wystawy będzie przedstawienie ludności zamieszkującej tereny Kotliny Szczercowskiej i ich sąsiadów z rejonu Wyżyny Wieluńskiej. Podstawą do rekonstrukcji są wyniki prowadzonych w tym regionie przez wiele lat badań archeologicznych.

 

Konsultacja naukowa: dr Lubomira Tyszler (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)

 

Na wystawie prezentowane są zabytki ze zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Muzeum Regionalnego w Brzezianch, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim i z badań archeologicznych mgr. Jacka Ziętka, rekonstrukcje naczyń z osady w Chabielicach, powiat bełchatowski - wykonane przez mgr. Marcina Mizerskiego ("Geniusz" Kreatywna Edukacja" oraz fotografie z archiwów: dr Lubomiry Tyszler, Stowarzyszenia Archeologii Eksperymentalnej "Harjis" i mgr. Jacka Ziętka.

 Eskpozycja dostępna w terminie: 12 maja – 5 lipca 2017 r.

 

Zapraszamy

 

Galeria, I piętro

 

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2017
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce