Lekcje muzealne

FERIE W MUZEUM 2017


Zapraszamy serdecznie do spędzenia ferii zimowych przygotowanych specjalnie na ten czas. Oferta skierowana do uczniów szkół podstawowych z terenu naszego powiatu.
Zajęcia są płatne w wysokości 1,00 zł od uczestnika:

  
1. NIECH NAM ŻYJĄ 100 LAT! DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Podczas warsztatów dzieci własnoręcznie wykonają upominki dla babci i dziadka – modelinowe broszki oraz breloczki. Tu potrzebne będą jedynie sprawne paluszki i wyobraźnia małych artystów-wnucząt.
Termin: 16-18 stycznia 2017 r.
Osoba do kontaktu: Magdalena Marciniak-Darda

 
2. WARSZTATY RZEMIOSŁ PRADAWNYCH
Podczas zajęć dzieci będą miały możliwość poznania dawnych warsztatów pracy m.in. garncarza, tkacza i wikliniarza. Zajęcia poprowadzi Stowarzyszenie „Plemię Pilsian” oraz grupa „Geniusz” Kreatywna Edukacja.
Termin: 19-20 i 26-27 stycznia 2017 r.
Osoba do kontaktu: Anetta Jedynak-Stępnik

 
3. PO NITCE DO KŁĘBKA...
Warsztaty tworzenia maskotek na bazie wełnianych pomponów.
W trakcie zajęć uczestnicy przy użyciu wełny, filcu i koralików, stworzą kolorowe, miniaturowe maskotki: zające, misie bądź pieski.
Termin: 23-25 stycznia 2017 r.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Oleksiewicz-Kapłaniak

Wszystkie potrzebne materiały uczestnicy otrzymają na miejscu.
Zajęcia trwają ok. 60 minut.
Grupa: minimum - 7 osób, maksymalnie - 15 osób.
Na zajęcia zapraszamy również indywidualnych uczestników. Obecność opiekuna podczas zajęć jest obowiązkowa.

Początek zajęć w godz. 10.00 i 12.00.

Prosimy o zgłaszanie zainteresowanych grup pod numerem telefonu 44 633 11 33 lub osobiście w sekretariacie muzeum do dnia 10 stycznia 2017 roku.

Dzieci do lat 13 muszą być przyprowadzane i odbierane przez rodziców bądź opiekunów, którzy mogą towarzyszyć dzieciom w czasie trwania zajęć.

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

MUZEUM REGIONALNEGO W BEŁCHATOWIE

Oferta ważna od 5 października 2016r.

  

SPOTKANIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (4-5 lat)

 

1. Moja pierwsza wizyta w muzeum.

Lekcja przeznaczona dla maluchów, które po raz pierwszy odwiedzają muzeum. Dzieci zapoznają się z zasadami zachowania w muzeum, dowiedzą się, co to jest muzeum, kto w nim pracuje, zwiedzają ekspozycje poznając jednocześnie podstawowe terminy: muzeum, eksponat, zabytek, konserwacja, wystawa itp. Lekcję kończą zajęcia plastyczne.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda ('45 min.)

 2. Archeobajka – warsztaty.

Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników w tajemniczy i ciekawy świat archeologii. Zajęcia są połączeniem barwnej prezentacji multimedialnej z warsztatami, podczas których dzieci wcielą się
w rolę archeologa.
Prowadzący: Anetta Jedynak-Stępnik ('45 min.)

3. Kuchnia – królestwo pani domu.

O tym, co działo się w kuchni przed laty, nawykach żywieniowych polskich mieszczan z końca XIX w., dowiedzą się uczestnicy zajęć. Poznają także dawne żelazka, kuchenne naczynia, młynki, maszynki do palenia kawy, pralki, wyżymaczki z końca XIX w. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymają kolorowanki w formie reklam kuchennych produktów, publikowanych na łamach dziewiętnastowiecznej prasy.
Prowadzący: Katarzyna Oleksiewicz-Kapłaniak ('45 min.)

4. Świat pełen barw.

Podczas zajęć uczestnicy poznają zasady mieszania się i powstawania barw. Dowiedzą się jakie kolory są „zimne”, a jakie „ciepłe”, które kolory są podstawowe, a które uzupełniają się w kole barw. Lekcja połączona z pracami plastycznymi.
Prowadzący: Marcin Uss ('45 min.)

5. Postacie z modeliny – warsztaty.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają strukturę modeliny oraz nauczą się „krok po kroku” jak stworzyć postacie, inspirowane wcześniej czytanymi wierszami autorów literatury dziecięcej: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej.
Prowadzący: Katarzyna Oleksiewicz-Kapłaniak ('45 min.)

 

 

LEKCJE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. 0 – III

Lekcje 1-5 z oferty dla przedszkolaków oraz:

 

1. Poznajemy tradycyjną sztukę zdobniczą – warsztaty.

Podczas lekcji dzieci zapoznają się z dawnymi technikami zdobnictwa wnętrza ludowego, takimi jak malowanie ścian, sprzętów domowych itp. Uczestnicy spotkania dowiedzą się również jak wygląda pająk wieszany u sufitu, dlaczego dawniej na podłogach usypywano wzory z piasku oraz jak wyglądają wycinanki z różnych regionów Polski. Druga część zajęć to warsztaty, podczas których powstaną wycinanki, malowane papierowe talerze oraz pająk – praca zespołowa.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda ('60-90 min.)

 2. W poszukiwaniu zapomnianych zawodów.

Założeniem lekcji jest przedstawienie uczestnikom zawodów, które w ostatnich latach zyskały miano „ginących”. Trudno dziś znaleźć osobę wykonującą zawód stelamacha czy powroźnika. Podczas zajęć, rozwiązując zagadki i krzyżówki w scenerii wystawy, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, gdzie się zgubili i przede wszystkim - czym zajmowali.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda ('45 min.)

 

 

LEKCJE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. IV – VI

Lekcje 1-2 z oferty dla uczniów kl. 0-III oraz:

 

1. Historia Bełchatowa na starych fotografiach.

Podczas lekcji przedstawiona zostanie historia miasta ilustrowana archiwalnymi fotografiami.
Nie zabraknie zabaw związanych z historią Bełchatowa, np. układania puzzli czy krzyżówek.
Prowadzący: Cezary Bukowiec ('45 min.)

2. Poznajemy herby.

Podczas zajęć uczniowie poznają historię powstawania herbu jako znaku rozpoznawczo-bojowego, wyróżnika stanu rycerskiego, a następnie szlacheckiego. Dowiedzą się z jakich elementów powinien składać się prawidłowo ustalony herb i kto lub co może ów herb posiadać. Poznają przykłady herbów związanych z Bełchatowem. Prezentacja multimedialna z pogadanką oraz chwila rozrywki na koniec – tworzenie własnego herbu.
Prowadzący: Cezary Bukowiec ('60 min.)                                                                                 

3. Polski savoir-vivre.

 

Lekcja w formie krótkiego przewodnika po polskiej obyczajowości, ukazuje oryginalność polskiej kultury, naświetloną przykładami z historii. Dyskusja szczególnie zwraca uwagę na dziedziny życia dotyczące nakrywania do stołu, jedzenia oraz picia, form towarzyskich, prezencji, a także zachowania w szczególnych sytuacjach. Na uczestników czekają przepełnione humorem zadania logiczne, rebusy, a także łamigłówki.

Prowadzący: Katarzyna Oleksiewicz-Kapłaniak ('45 min.)

 

4. Historia Polski na przykładzie obrazu Jana Matejki – Kościuszko pod Racławicami.

 

Słynna, otoczona legendą bitwa stoczona 4 kwietnia 1794 roku, była pierwszym starciem oddziału Tadeusza Kościuszki z wojskami nieprzyjacielskimi. Jakie postacie historyczne utrwalił w swym dziele malarz? Dlaczego „nie ubrał Kościuszki w sukmanę”? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczestnicy zajęć.
Prowadzący: Marcin Uss ('45 min.)

5. Muzealni detektywi.

Muzealna gra, mająca na celu zapoznać uczestników zajęć ze stałą ekspozycją oraz historią mieszkańców dworu – siedziby muzeum. Uczestnicy gry pracują w zespołach rozwiązując różnorodne historyczne łamigłówki.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda ('60 min.)

6. Archeologia i pradzieje regionu bełchatowskiego.

Prezentacja multimedialna omawiająca specyfikę pracy archeologa na przykładzie badań z terenu powiatu bełchatowskiego i okolicy. Zajęcia przybliżają uczestnikom tematykę najdawniejszych dziejów naszego regionu.
Prowadzący: Anetta Jedynak-Stępnik ('45 min.)

7. Pochodzenie życia, pochodzenie człowieka….

Zajęcia przedstawiające różne stanowiska naukowe dotyczące pochodzenia życia i człowieka. Przegląd dowodów i sposobu ich interpretacji w próbie odpowiedzi na pytanie „ewolucja czy inteligentny projekt?”
Prowadzący: Anetta Jedynak-Stępnik ('45 min.)

8. Narodziny Polski w świetle badań archeologicznych

Opowieść o kształtowaniu się pierwszych organizacji plemiennych na terenie obecnych ziem polskich, odkryciach archeologicznych dotyczących okresu wczesnego średniowiecza. Próba przybliżenia codziennego sposobu życia ludzi tamtych czasów.
Prowadzący: Anetta Jedynak-Stępnik ('45 min.)

 

 

LEKCJE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Lekcje 1-8 z oferty dla uczniów kl. IV - VI oraz:

 

1. „Palcem po mapie” – warsztaty z turystyki regionalnej.

Połączenie prezentacji dotyczącej walorów turystycznych naszego powiatu z warsztatami edukacji regionalnej. Uczestnicy zajęć nauczą się efektywnego poszukiwania informacji o regionie, korzystania z map i przewodników.
Prowadzący: Anetta Jedynak-Stępnik ('45 min.)

2. Bełchatów – miasto trzech religii.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z głównymi założeniami religii, których wyznawcy zamieszkiwali Bełchatów przed II wojną światową oraz z bełchatowskimi obiektami kultu religijnego. Lekcja realizowana w czasie dwóch spotkań.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda (2 x '45 min.)

 

Wzięcie udziału dziecka w zajęciach jest równoznaczne ze zgodą rodzica/opiekuna
na wykorzystywanie wizerunku dziecka przez Muzeum Regionalne w Bełchatowie w celach promocji i informowania o działalności Muzeum bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu obecnie jak i w przyszłości. Uprawnienie do wykorzystania wizerunku obejmuje w szczególności zamieszczanie zdjęcia na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, na profilu Facebook, na ulotkach, plakatach i zaproszeniach oraz innych drukowanych formach promocji
i informowania o działalności Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

Upoważnienie zostaje udzielone bezterminowo. Upoważnienie nie jest ograniczone terytorialnie tzn. odnosi się/ jest skuteczne zarówno do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza nim.

 

UWAGA!

 • Lekcje realizowane są od wtorku do piątku.
 • Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie zainteresowanych grup (przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem) u osób prowadzących zajęcia - telefonicznie (44 633 11 33), bądź osobiście
  w sekretariacie muzeum.
 • Grupa nie powinna przekraczać 20 osób.
 • 1. Lekcja muzealna prowadzona w muzeum - 2,00 zł od uczestnika.
  2. Lekcja muzealna prowadzona poza siedzibą muzeum - 2,50 zł od uczestnika + koszt dojazdu, liczony według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z roku 2002, Dz.U. nr 27, poz. 271, ost. zm.w Dz.U. z 2007 r. nr 201, poz. 1462.
  3. Zajęcia warsztatowe ze stałej oferty edukacyjnej muzeum dla uczniów szkół z terenu powiatu bełchatowskiego – 3,00 zł. Dla uczniów szkół spoza terenu powiatu bełchatowskiego – 6,00 zł.
  4. Zajęcia warsztatowe z oferty edukacyjnej okolicznościowej – cena ustalana odrębnie.
 • Specjalna opłata „Historia za grosze” – (z rabatem 50% od obowiązujących cen), przysługuje posiadaczom „Bełchatowskiej Karty Rodziny”, a takżeposiadaczom „Karty Dużej Rodziny”, za okazaniem karty oraz dokumentu tożsamości.