Numizmatyka

Eksponaty znajdujące się w kolekcji numizmatycznej Muzeum Regionalnego w Bełchatowie pochodzą częściowo z przekazu Komitetu Założycielskiego Muzeum, darów bełchatowian i zakupów dokonanych przez naszą instytucję. W zbiorach znajdują się także eksponaty pozyskane dzięki współpracy z bełchatowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i indywidualnymi kolekcjonerami.

Znaczną część kolekcji stanowią polskie banknoty obiegowe z okresu II Rzeczypospolitej i II wojny światowej, niemieckie bony zastępcze z okresu I wojny światowej oraz rosyjskie ruble z przełomu XIX i XX wieku. Pozostałą część kolekcji tworzą wybrane przykłady współczesnych monet kolekcjonerskich produkowanych przez Mennicę Polską w Warszawie i emitowanych przez Narodowy Bank Polski.

W naszych zbiorach znajdują się również eksponaty o charakterze regionalnym. Są to polskie odznaczenia państwowe przekazane przez mieszkańców i okolicznościowe medale związane z historią Bełchatowa.