Już w najbliższy piątek, 20 maja 2016 roku będziemy gościć w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie wielu znamienitych historyków.

Wraz z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Urzędem Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Regionalne w Bełchatowie jest organizatorem konferencji naukowej:

"Za krew przelaną dla Ojczyzny, za ofiary z naszych żyć!" Podziemie niepodległościowe w walce z reżimem komunistycznym.

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszego stanu badań nad powojenną konspiracją antykomunistyczną, przybliżenie losów jej uczestników oraz popularyzowanie tematyki „Żołnierzy Wyklętych”.

Patronat honorowy: Starosta Bełchatowski, Prezydent Miasta Bełchatowa, Wójt Gminy Bełchatów.

Program:

10.00 – Otwarcie konferencji

10.20–11.00 Referaty:

Dr hab. Bogusław Kopka (PW), Żołnierze podziemia niepodległościowego z perspektywy wytycznych kierownictwa resortu Bezpieczeństwa Publicznego

Dr hab. Witold Jarno (UŁ), Po drugiej stronie barykady. Działania Wojska Polskiego przeciwko polskiemu podziemiu niepodległościowemu na obszarze Okręgu Wojskowego nr VI Łódź w latach 1945-1946

przerwa kawowa 11.00–11.20

11.20–12.40 Referaty:

Dr Tomasz Toborek (IPN), Konspiracyjne Wojsko Polskie 1945-1955

Dr Dariusz Rogut (UJK Filia), Obwód „Buki” Konspiracyjnego Wojska Polskiego (Łask, Zelów, Bełchatów)

Paweł Wąs, Działalność Konspiracyjnego Wojska Polskiego w powiecie piotrkowskim - batalion „Żniwiarka”, „Biwaki”

przerwa kawowa 12.40–13.40

13.40 – 15.00 Referaty:

Dr Ewa Rzeczkowska (KUL), „Ocalił go Dzierżyński”. Władysław Siła-Nowicki w podziemiu antykomunistycznym na Lubelszczyźnie

Dr hab. Piotr Niwiński (UG), Działalność 5 Wileńskiej Brygady AK na Pomorzu w 1946 roku

Dr hab. Tomasz Balbus (DSW), Oddział ostatniego „Jurandowca” na Wileńszczyźnie Stanisława Czeszumskiego „Edka” (grudzień 1944 - czerwiec 1945 r.)

Milena Bykowska (PAN), Problematyka poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944-1956

Dyskusja

 Zapraszamy.